Aktywatory - informacje

Aktywatory to potoczna nazwa preparatów i bioproduktów, które nie opierają swojego działania na chemii, ale na biologicznej aktywności swoich składników. Pomagają one radzić sobie z rozmaitymi problemami związanymi z utylizacją i rozkładem materii organicznej w gospodarstwach domowych, rolnictwie i przemyśle spożywczym.

Szczególnie często znajdują zastosowanie w:

 • oczyszczaniu ścieków,
 • utylizacji i kompostowaniu materii organicznej,
 • poprawie warunków glebowych,
 • oczyszczaniu wody,
 • rozkładzie tłuszczy powstających przy produkcji spożywczej,
 • ekologicznym udrażnianiu i oczyszczaniu instalacji,
 • hodowli zwierząt i utylizacji nieczystości, z nią związanych.

Aktywatory produkowane przez Przedsiębiorstwo Biozym, charakteryzują się wysoką skutecznością wynikającą, z rzadko spotykanego stopnia koncentracji pożytecznych mikroorganizmów. Niezwykle istotnym czynnikiem jest także znacząca zawartość immobilizowanych enzymów, które wpływają na diametralne skrócenie czasu potrzebnego preparatom na osiągnięcie zamierzonych rezultatów.

Zaletami stosowania aktywatorów produkowanych przez firmę Biozym są:

 • niezwykle wysoka skuteczność,
 • szybszy czas działania z uwagi na dużą zawartość immobilizowanych enzymów,
 • likwidacja przyczyn a nie skutków powstawania odorów,
 • bezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt,
 • brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • gwarancja wysokiej jakości produktów, która jest regularnie kontrolowana,
 • wsparcie merytoryczne, jakim służy Przedsiębiorstwo Biozym swoim klientom tak by osiągnęli pożądane rezultaty.