Odory w terenach zurbanizowanych

Likwidacja uciążliwych odorów w terenach zurbanizowanych

LIKWIDACJA ODORÓW W TERENACH ZURBANIZOWANYCH

Połączenie wyselekcjonowanych enzymów i bardzo wysoka koncentracja odpowiednich szczepów efektywnych bakterii są decydujące w proceszch biodegradacji, przesądza również o skuteczności zwalczania i likwidacji uciążliwych odorów.

Immobilizowane enzymy skracają proces biodegradacji. W czasie niezbędnym dla uaktywnienia bakterii, rozkładają wysokocząsteczkowe szkodliwe zanieczyszczenia na proste związki organiczne. Następnie związki te w wyniku działania bakterii są mineralizowane. Szybkość i dynamizm tych procesów, skutkuje także bardzo pożądaną eliminacją uciążliwych odorów.

Koncentraty enzymatyczno-bakteryjne oferowane przez BIOZYM®  zawierają dodawane w fazie produkcji (chronione patentem) immobilizowane enzymy, oferują także bardzo wysoką koncentrację pożytecznych bakterii.

Badania potwierdzają, że to enzymy odgrywają kluczową rolę w początkowej fazie rozkładu zanieczyszczeń w ściekach bytowo-gospodarczych:
…„biopreparaty zawierające w składzie oprócz wysokiej koncentracji przetrwalnikowych bakterii dodatek immobilizowanych enzymów, odznaczają się osiąganą w krótszym czasie, znacznie wyższą efektywnością działania, aniżeli środki oparte wyłącznie na bakteriach…”
[mat.XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technologiczna. WODA – Toruń 2014]

Koncentraty enzymatyczno-bakteryjne w pierwszym etapie, dzięki zawartości specjalnie dobranych enzymów, rozkładają (mineralizują) złożone związki odorogenne, w drugim bardzo wysoka koncentracja bakterii tlenowych katalizuje szybkość i skuteczność procesów biochemicznych przemian. Powstające w wyniku tych procesów związki: dwutlenek węgla, azot i woda, z natury rzeczy są całkowicie obojętne nawet dla najczulszego powonienia.

Koncentraty biopreparatów skutecznie usuwają uciążliwe odory z:
– miejskich i gminnych sieci kanalizacyjnych,
– przeciążonych ładunkiem biologicznym oczyszczalni ścieków,
– przepompowni.

Likwidują także fetory wydzielające się w trakcie:
– rozkładu tłuszczów w ściekach,
– upłynniania, homogenizacji i dezodoryzacji gnojowicy,
– podczyszczania odcieków ze składowisk odpadów,
– kompostowania odpadów komunalnych, a także osadów ściekowych.

Oferowane przez naszą firmę koncentraty enzymatyczno-bakteryjne są z powodzeniem stosowane do likwidacji odorów wydobywających się z sieci kanalizacyjnych i przepompowni: w Środzie Wielkopolskiej, Jarocinie, wcześniej także w Bydgoszczy.

Od wielu lat eliminują uciążliwe zapachy i wspomagają pracę (przeciążonych ładunkiem organicznym) gminnych oczyszczalni ścieków w: Jaraczewie, Małomicach, Domanicach i Dobrzycy.

Skutecznie likwidowały odory w zakładach drobiarskich: w Sławnie i Toruniu, a także w zakładach mięsnych: w Śmiłowie, Sierakowie i Krotoszynie.

Koncentraty enzymatyczno-bakteryjne usuwały fetory z podczyszczanego odcieku ze składowiska odpadów w Toruniu oraz efektywnie likwidowały uciążliwe zapachy wydzielające się w trakcie kompostowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych w Jarocinie.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, oferujemy także opracowywanie technologii biodegradacji i likwidacji uciążliwych odorów przy użyciu koncentratów enzymatyczno-bakteryjnych.
Opracowania staramy się dostosowywać do infrastruktury kanalizacyjno-ściekowej posiadanej przez zamawiającego. Często pozwala to rozwiązywać problemy bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Koncentraty enzymatyczno-bakteryjne do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w ściekach i likwidacji uciążliwych odorów:

ENZYBAC® – koncentrat do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, miejskich i gminnych sieci kanalizacyjnych, zbiorników osadowych,

CPL-50-G – koncentrat do rozkładu tłuszczów i substancji organicznych w ściekach, odtłuszcza instalacje, sieci kanalizacyjne i przepompownie,

BIOMAX – koncentrat do rozkładu osadów, regeneracji i udrożniania niedrożnych drenaży oraz studni chłonnych,

BIOLIT – biologiczny likwidator tłuszczów i kożuchów tłuszczowych. Koncentrat rozkłada tłuszcze gromadzące się w odpływach czy szambach, likwiduje kożuchy tłuszczowe powstajace w zbiornikach gromadzących ścieki,

KOMPOSTER P – preparat do kompostowania przemysłowych odpadów organicznych.
Skuteczny przy kompostowaniu osadów ściekowych i odpadów komunalnych. Likwiduje powstające odory i skraca o 1/3 proces kompostowania,

AGROZYME – koncentrat do upłynniania, homogenizacji i dezodoryzacji gnojowicy. Likwiduje odór amoniaku, poprawia warunki zdrowotne zwierząt, utrzymuje gnojowicę w formie płynnej, poprawia jej własności nawozowe. Wykazał wysoką skuteczność przy podczyszczaniu odcieków ze składowisk odpadów,

LITYME – preparat do osuszania ściółki i redukcji amoniaku w ściółkowej hodowli zwierząt: bydła, świń, koni, drobiu, królików, norek, lisów, szynszyli, borsuków, jenotów, tchórzy, nutrii. Likwiduje odory i znacznie przyspiesza proces kompostowania na płycie obornikowej.

Stosowanie koncentratów enzymatyczno-bakteryjnych, wobec kompleksowej poprawy sytuacji ekologicznej i eliminacji uciążliwych odorów, jest ważną przesłanką do ubiegania się o unijne dotacje z tytułu poprawy stanu środowiska naturalnego.

© Copyright Biozym®

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *