O nas

Jedni twierdzą, że „Na początku był CHAOS”,
inni, że „… WODÓR”
Naszym zdaniem „Na początku był”… ODÓR!  – a my go likwidujemy.
biozym… naturalnie!

Biosfera, potocznie zwana ”Matką Naturą”, od zarania dziejów znakomicie radziła sobie z degradacją wszelkich „wstydliwych przejawów” naszej egzystencji. Jednakże wzrost populacji ludzi, rozwój cywilizacji i uprzemysłowienia – osiągnęły poziomy wielokrotnie przekraczające możliwości naturalnych procesów samooczyszczania…
By wspomagać te naturalne procesy, skorzystano z bakterii, którymi posługuje się sama natura. Ich przemysłowe namnażanie umożliwiło wytwarzanie preparatów przyspieszających naturalne procesy biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych.

 

Jednakże oprócz wysokiej koncentracji efektywnych bakterii, czynnikiem decydującym o szybkości i skuteczności procesów biodegradacji są także enzymy. Określenie pochodzi od greckiego „enzymas” – fermentować. Enzymy nazywane: fermentami, biokatalizatorami, zaczynami, to naturalne substancje białkowe (wytwarzane przez same bakterie), które są niezbędne w przebiegu wszelkich procesów życiowych zachodzących w organizmach żywych.

Zdecydowana większość produktów dostępnych na rynku to preparaty wyłącznie bakteryjne. Zawarte w nich bakterie same muszą wytworzyć niezbędne w pierwszym etapie procesu biodegradacji enzymy. Dlatego ich aktywacja jest rozciągnięta w czasie, a skuteczność wynika wprost ze stopnia koncentracji bakterii w jednym gramie produktu.

Kluczowe w produkcji najbardziej skutecznych preparatów stało się opracowanie technologii wytwarzania immobilizowanych (ustabilizowanych) enzymów. Wysoka koncentracja efektywnych bakterii w połączeniu z dodawanymi do biopreparatów enzymami wpłynęły na zdecydowane przyspieszenie i skrócenie procesów rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach.

Potwierdzają to niezależne badania i publikacje:

…„biopreparaty zawierające w składzie oprócz wysokiej koncentracji przetrwalnikowych bakterii dodatek immobilizowanych enzymów, odznaczają się osiąganą w krótszym czasie, znacznie wyższą efektywnością działania, aniżeli środki oparte wyłącznie na bakteriach”…

 [mat.XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technologiczna. WODA – Toruń 2014] 

Powstałe pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku Przedsiębiorstwo Biozym® podjęło produkcję koncentratów: enzymatycznych i enzymatyczno-bakteryjnych (zwanych biopreparatami), które dzięki wysokiej koncentracji efektywnych bakterii (1,5 – 3,5 miliardów CFU, zależnie od dawki) i dodatkowi chronionych patentem, odpowiednio dobranych zestawów immobilizowanych enzymów, skutecznie katalizują rozkład zanieczyszczeń organicznych w ściekach.

Biopreparaty zapewniają optymalną skuteczność w: biodegradacji ścieków bytowych, udrożnianiu drenaży i studni chłonnych, oczyszczaniu domowych instalacji ściekowych, miejskich sieci kanalizacyjnych, degradacji tłuszczów, kożuchów tłuszczowych w ściekach i zbiornikach nieczystości. Są też bardzo efektywne w: utylizacji, dezodoryzacji i upłynnianiu gnojowicy, kompostowaniu miejskich odpadów organicznych, osadów z oczyszczalni ścieków, podczyszczaniu odcieków ze składowisk odpadów…

Koncentraty enzymatyczno-bakteryjne osiągają maksymalną skuteczność w ciągu kilku godzin od dozowania ich do ścieków. Istotnym efektem ich działania jest także bardzo skuteczna likwidacja uciążliwych odorów!

 biozym®… naturalnie!

Jednakże w dynamicznie zmieniającym się świecie, także struktura ścieków podlega permanentnym zmianom. Do ścieków trafiają coraz większe ilości różnorodnych chemicznych środków: myjących, spieniających, odplamiających, piorących, zapachowych, odkamieniających, udrożniających, nabłyszczających, dezynfekujących, konserwujących, kosmetyków, środków aromatyzujących i poprawiaczy smaku; a także ługi, detergenty, sterydy, antybiotyki, pestycydy, środki ochrony roślin, coraz większe ilości soli i nie rozłożonych, bo tylko upłynnianych przez środki chemiczne tłuszczów.

W konsekwencji, ścieki bytowo-gospodarcze spływające do kanalizacji, przydomowych oczyszczalni czy szamb zawierają coraz większy ładunek agresywnych zanieczyszczeń, utrudniających procesy biodegradacji. Obciążenie stanowią także środki chemiczne stosowane w gospodarstwach domowych. Usuwają one (co prawda) osady i zanieczyszczenia, lecz ich nie rozkładają. W następstwie tego, upłynnione, skoncentrowane złogi trafiające do oczyszczalni czy szamb w połączeniu z negatywnym działaniem samej chemii, dodatkowo hamują i zakłócają procesy biochemicznego rozkładu i mineralizacji szkodliwych substancji organicznych w ściekach.

Alternatywą dla produktów chemicznych są koncentraty biopreparatów linii „EKOLOGICZNY DOM”. Umożliwiają nie tylko skuteczne: mycie, udrożnianie, oczyszczanie, odtłuszczanie czy odkamienianie, ale co najistotniejsze inicjują biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych w ściekach. Wobec faktu, że procesy te zaczynają się już w trakcie powstawania ścieków w domach, gospodarstwa wyposażone w ekologiczne oczyszczalnie, powinny unikać stosowania agresywnej chemii – utrudniającej i spowalniającej skuteczność procesów biodegradacji.

Systematyczne stosowanie biopreparatów linii„EKOLOGICZNY DOM”, procentuje także likwidacją uciążliwych odorów z urządzeń odprowadzających ścieki oraz degradacją osadów i złogów gromadzących się w domowych instalacjach kanalizacyjnych.

 biozym®… naturalnie!

Koncentraty biopreparatów stanowią bardzo szeroką alternatywę dla osób dbających o ekologię. Systematycznie rozszerza się też zakres ich efektywnych zastowowań. Umożliwiają między innymi skuteczne: oczyszczanie oczek wodnych, regenerację trawników czy iglaków, a także rozkład oraz likwidację odorów ze składowanych lub kompostowanych bioodpadów.

 

Foto: © Copyright Jacek Szwajorek                                                                                                                

Biodegradowalne i ekologiczne koncentraty oparte na: odpowiednio dobranych enzymach, wyciągach z roślin, koncentratach pożytecznych bakterii, kwasach roślinnych i niealergizujących olejkach eterycznych – wydatnie przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, nie niszczą oczyszczanych urządzeń czy instalacji, są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin, skutecznie wspomagają działanie przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb. 

© Copyright Biozym®