POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego BIOZYM zamieszczonego pod adresem www.biozym.pl. Celem Polityki jest umożliwienia użytkownikom naszego sklepu internetowego zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także z przysługującymi użytkownikom prawami.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Jakub Szwajorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jakub Szwajorek „BIOZYM” Przedsiębiorstwo z siedzibą w Poznaniu (dalej: „My”), który jest właścicielem sklepu internetowego BIOZYM prowadzonego pod adresem: www.biozym.pl. Można się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Dolna 3b, 61-680 Poznań albo mailowo pod adresem: biuro@biozym.pl.

Mamy dostęp do Państwa danych, ponieważ zdecydowali się Państwo założyć u nas konto, dokonać zakupu oferowanych przez nas towarów lub wyraziliście Państwo zgodę na przesyłanie do informacji handlowych drogą elektroniczną lub przez sms albo skontaktowaliście się Państwo z nami wykorzystując udostępnione przez nas kanały komunikacji.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta, a także korzystania z wszelkich jego funkcjonalności, umożliwienia dokonania zakupów z wykorzystaniem konta oraz obsługi tych transakcji, rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem konta, obsługi zgłoszeń kierowanych do nas w związku z korzystaniem z konta, a także kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych ze świadczeniem usług – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • rozpatrywania złożonych przez Państwa reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczna – podstawą przetwarzania jest nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa,
 • złożenia przez Państwa zamówienia a także rozwiązywania problemów technicznych powstałych przy składaniu zamówienia, obsługi zgłoszeń jakie Państwo kierujecie dotyczących złożonego zamówienia, udzielenia informacji na temat produktu – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy sprzedaży,
 • wykonania umowy sprzedaży zawartej poprzez nasz sklep internetowy (przygotowania zamówienia do wysyłki, dostarczenia zamówienia i inne, ale też wystawienia faktury VAT, jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą albo zażądają Państwo wystawienia takiej faktury) a także kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży,
 • rozpatrywania złożonych przez Państwa reklamacji dotyczących zamówionych towarów
  – podstawą przetwarzania jest nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa,
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem e-mail, telefonu lub pocztą tradycyjną, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, organizacji promocji i akcji lojalnościowych, w których mogą Państwo wziąć udział, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, możliwości wykazania przez nas, że Państwa dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Dodatkowo, jeżeli wyrażą nam Państwo zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu informowania Państwa o nowościach i promocjach dotyczących oferowanych przez nas towarów i usług. Informacje te będziemy przesyłać na podany przez Państwa adres e-mail lub numer telefonu, w zależności od tego na jaką formę kontaktu wyraża Państwo zgodę.

Przekazujemy Państwa dane podmiotom, które wspierają nas w wykonywaniu naszych usług dostarczając oraz serwisując nam narzędzia IT niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego, świadcząc usługi księgowe, świadcząc usługi hostingu, organizując dostawę towarów oraz dostarczając zamówiony towar.

Dodatkowo Państwa dane osobowe przekazujemy właściwym organom administracji skarbowej (wystawione faktury VAT), a także bankom i innym instytucjom płatniczym w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą/kredytową.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia danych, przenoszenia danych a także ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Dodatkowo, w przypadku gdy Państwa dane będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, również mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres:

 • niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń,
 • niezbędny do wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia), a także przez okres który wynika z wykonywania przez nas obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych) w celu umożliwienia weryfikacji ich wypełnienia przez organy publiczne, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń.
 • niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie, maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udzielonym zapytaniem.

W zakresie otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem e-maila oraz na podany numer telefonu, będziemy dane te przechowywać do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na taką formą komunikacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do jego założenia i świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie złożenia zamówienia jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Konsekwencją braku podania danych jest niemożność zawarcia umowy sprzedaży i zrealizowania zamówienia. Podanie przez Państwa danych osobowych umieszczonych na fakturze VAT wynika z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wystawienia faktury VAT dokumentującej sprzedaż.

Podanie przez Państwa danych osobowych podczas kontaktu z nami jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Jeśli zgłoszą Państwo żądanie wynikające z przysługujących Państwu praw, postaramy się je zrealizować niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca po jego otrzymaniu.

Usługi oferowane w ramach naszego sklepu internetowego skierowane są do osób pełnoletnich.

Państwa dane osobowe nie są przez nas przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dokładamy najwyższej staranności w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Dane użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – administrator będzie wykorzystywał profilowanie do oceny niektórych informacji o użytkowniku, w tym do analizy lub prognozy jego preferencji związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację użytkownika.

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu rejestracji konta, złożenia zamówienia oraz skontaktowania się z nami poprzez jeden z podanych kanałów komunikacji. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych osobowych, które następnie przesyłane są do systemu. Do tego momentu gromadzone są wyłącznie standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty – informacje te zbierane są przez nas w celach wyłącznie statystycznych – na ich podstawie nie dokonuje identyfikacji użytkowników.

Nasza strona korzysta z tzw. plików „cookies” („ciasteczka”). Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbieramy zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Dodatkowo stosowane są również cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy sposobu korzystania z naszego sklepu internetowego, a także w celach marketingowych – dla osiągnięcia tych celów nie jest wymagane zidentyfikowanie osoby jako użytkownika sklepu internetowego, o ile nie korzysta z żadnych usług wskazanych w pkt 3 powyżej.

Pomimo tego, jeżeli użytkownik nie chce aby administrator wykorzystywał pliki cookies może samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Kompleksowa informacja dostępna jest w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą jednak utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego.