Oczyszczalnie przydomowe pytania i odpowiedzi

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba – pytania i odpowiedzi.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba. Co warto wiedzieć, planując budowę takich instalacji. Informacje dla użytkowników.

1) Co wybudować, szambo czy przydomową oczyszczalnię ścieków? a) budowa szamba, b) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
2.) Jakie biopreparty są najskuteczniejsze do oczyszczania ścieków?
3) Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bezpieczna dla użytkowników i środowiska?
4) Jaka oczyszczalnia przydomowa – z rozsączaniem czy ze złożem?
5) Jak dobierać wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków?
6) Jak utrzymywać wysoką sprawność przydomowej oczyszczalni ścieków?
7) Co robić by przydomowa oczyszczalnia działała bezawaryjnie?
8) Jakie preparaty stosować w gospodarstwie domowym by nie zakłócać pracy przydomowych oczyszczalni?
9) Jak zapobiegać ewentualnym problemom z rozsączaniem ścieków?
10) Co powoduje i jakie objawy świadczą o niewłaściwej pracy systemów rozsączania?

11) Kilka ważnych zasad postępowania dla użytowników przydomowych oczyszczalni.

 

1) Co wybudować, szambo czy przydomową oczyszczalnię ścieków?

a) Budowa szamba lub instalacja gotowego zbiornika bezodpływowego z betonu czy tworzywa sztucznego, wydaje się najprostszym sposobem na odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstwa domowego.
Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że ze względów eksploatacyjnych nie zawsze jest to rozwiązanie najtańsze. Zwykle długi czas przetrzymywania ścieków w zbiorniku bezodpływowym powoduje ich zagniwanie i generowanie uciążliwych odorów. W ściekach przyjmowanych przez miejskie czy gminne oczyszczalnie, stopień ich zagnicia (określany w kilka minut przy użyciu wskaźnika zanieczyszczeń ChZT), wpływa na wysokość pobieranych za nie opłat, a dochodzi jeszcze koszt ich wywozu wozem asenizacyjnym.
Część powyższych problemów można wyeliminować, stosując do ścieków gromadzonych w szambach koncentraty biopreparatów do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych: ENZYBAC® lub NEOZYME. Zapobiegają one zagniwaniu ścieków, powstawaniu kożuchów tłuszczowych, likwidują także uciążliwe odory.

b) Przydomowe oczyszczalnie ścieków pierwotne budowano na terenach o rozstrzelonej zabudowie, w przypadkach gdy budowa sieci kanalizacyjnej nie miała ekonomicznego uzasadnienia.
Obecnie istotnym elementem przemawiającym za budową przydomowej oczyszczalni jest rachunek ekonomiczny. W perspektywie wieloletniego jej użytkowania, to najtańszy sposób odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych.
Co prawda prawidłowa eksploatacja oczyszczalni wymaga stosowania raz w tygodniu koncentratów enzymatyczno-bakteryjnych: ENZYBAC® lub NEOZYME do rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach. Jednak zapewniają one bardzo skuteczną i efektywną biodegradację generowanych ścieków, a infiltracja odcieku przez drenaże rozsączające czy studnie chłonne odbywa się grawitacyjnie. Podkreślić należy, że koszty stosowania w/w biopreparatów są znacznie niższe od obciążeń ponoszonych za ścieki odprowadzane do gminnych czy miejskich sieci kanalizacyjnych.

2) Jakie biopreparty są najskuteczniejsze do oczyszczania ścieków?
W świetle prowadzonych badań koncentraty enzymatyczno-bakteryjne: ENZYBAC® lub NEOZYME. wykazują osiąganą w najkrótszym czasie – maksymalną skuteczność działania.

ENZYBAC® jest koncentratem przeznaczonym do wszystkich typów oczyszczalni. Sypka forma preparatu zapewnia łatwe dozowanie – przez WC. Dozownik znajdujący się w opakowaniu umożliwia przygotowanie odpowiedniej dawki preparatu.

NEOZYME jest koncentratem do wszystkich typów oczyszczalni. Bardzo wygodny w stosowaniu dzięki rozpuszczalnym w wodzie saszetkom, które wrzuca się w całości do WC. Biopreparat o rozszerzonej formule immobilizowanych enzymów, szczególnie zalecany jest do oczyszczalni: ze złożem biologicznym, napowietrzaniem i osadem czynnym oraz do oczyszczalni z małym zbiornikiem (osadnikiem) wstępnym 1-2 m³.

Zawarte w koncentratach enzymy i bakterie skutecznie rozkładają występujące w ściekach złożone substancje organiczne: węglowodany, białka, tłuszcze i celulozę na związki proste: dwutlenek węgla, wodę i związki azotu. Efektywnie likwidują także uciążliwe odory.

Biopreparaty do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych wykazują wysoką skuteczność działania w skali mikro jak i makro, dlatego są stosowane w:
– szambach bezodpływowych,
– oczyszczalniach przydomowych z drenażem rozsączającym,
– oczyszczalniach ze złożem biologicznym, napowietrzaniem i osadem czynnym,
– latrynach i dołach gnilnych,
– rowach melioracyjnych zalanych ściekami,
– na dzikich wylewiskach ścieków,
– szambach osiedlowych i kontenerowych,
– mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków,
– przeciążonych ładunkiem biologicznym miejskich i gminnych oczyszczalniach ścieków.

3) Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków jest bezpieczna dla użytkowników i środowiska?
Na podstawie wieloletnich badań, doświadczeń i obserwacji można jednoznacznie stwierdzić, iż prawidłowo zainstalowane oczyszczalnie przydomowe w których stosuje się preparaty enzymatyczno-bakteryjne: ENZYBAC® lub NEOZYME do rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach, są bezpieczne dla użytkowników i środowiska naturalnego.
W/w biopreparaty stosowane w procesie biodegradacji nie niszczą: instalacji kanalizacyjnych, urządzeń ceramicznych, metalowych, wykonanych z betonu czy tworzyw sztucznych.

4) Jaka oczyszczalnia przydomowa – z rozsączaniem czy ze złożem?
Wobec bogatej na polskim rynku oferty, wybór oczyszczalni powinien być konsultowany z fachowcem z dziedziny technologii czyszczenia ścieków.
Natomiast bardzo ważne jest, by od początku funkcjonowania oczyszczalni stosować (co potwierdzają niezależne badania), najwyższej jakości biopreparaty: rozruchowe do oczyszczalni BioStart DRENAŻ lub BioStart ZŁOŻE, a następnie eksploatacyjne: ENZYBAC® lub NEOZYME do rozkładu zanieczyszczeń organicznych w ściekach.

5) Jak dobierać wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków?
Jedną z przyczyn wadliwego działania oczyszczalni są źle dobrane wielkości urządzeń w stosunku do ilości produkowanych ścieków. Istotnym elementem mającym kluczowy wpływ na procesy oczyszczania jest wielkość zbiornika wstępnego, który winien zapewnić 5 – dobowy okres retencji (przetrzymania) ścieków.

W projektowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków przyjmuje się, że jednostkowe zużycie wody wynosi:

– 0,10 – 0,12 m³ – ścieków na osobę/ na dobę,

MK – liczba mieszkańców, 

– d –  liczba dni.

Przykładowo dla rodziny 4-osobowej pojemność zbiornika zapewniającego 5-dniowy czas przetrzymania ścieków wyniesie:

(0,12 m³ x  4 MK) x d = 0,48 m³/d x 5 d = 2,4 

Uwzględniając zmienność zużycia wody i rezerwę, objętość zbiornika wstępnego winna wynosić 2,5 do  m³. Większy zbiornik o dłuższym czasie retencji nie jest wskazany, ponieważ w przypadku niesystematycznego stosowania biopreparatów może dochodzić do zagniwania ścieków.

6) Jak utrzymywać wysoką sprawność przydomowej oczyszczalni ścieków?
Niezwykle ważnym elementem wpływającym na sprawność przydomowych oczyszczalni jest jakość biopreparatów, systematycznie stosowanych do oczyszczania ścieków.
Najskuteczniejsze są biopreparaty o wysokiej zawartości bakterii, zawierające także dodawane w fazie produkcji immobilizowane enzymy.
Właśnie enzymy zdecydowanie przyspieszają proces rozkładu zanieczyszczeń, zwiększają efektywność oczyszczania ścieków i pozwalają osiągnąć maksymalną skuteczność działania zaledwie w ciągu kilku do kilkunastu godzin!
Powyższe kryteria spełniają koncentraty enzymatyczno-bakteryjne do rozruchu oczyszczalni: BioStart DRENAŻ i BioStart ZŁOŻE, oraz biopreparaty eksploatacyjne: ENZYBAC® lub NEOZYME umożliwiające wieloletnią bezawaryjną eksploatację oczyszczalni.

7) Co robić by przydomowa oczyszczalnia działała bezawaryjnie?
Oczyszczalnia przydomowa nie jest urządzeniem, które oczyści każde ścieki. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach domowych: węglowodany, białka, tłuszcze i celuloza są skutecznie rozkładane przez preparaty enzymatyczno-bakteryjne: ENZYBAC® lub NEOZYME.
Niestety większość środków chemicznych powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych nie tylko niszczy pożyteczną florę bakteryjną ale co gorsze tylko upłynnia i wypłukuje tłuszcze – nie powodując ich biologicznego rozkładu!
Nierozłożone tłuszcze w ściekach w połączeniu z chemiczną dewastacją pożytecznych bakterii są najczęstszą przyczyną nieprawidłowości w pracy przydomowych oczyszczalni. W efekcie nakładających się przeciążeń i zakłóceń w procesie biodegradacji może dochodzić do: powstawania kożucha tłuszczowego, zagniwania ścieków, narastania w instalacjach błony biologicznej. W efekcie prowadzi to do spowolnienia rozsączania odcieku lub wręcz do zapychania się drenaży czy studni chłonnych.
Alternatywą dla agresywnej chemii, umożliwiającą eliminowanie jej z gospodarstw domowych, są biopreparaty z linii „EKOLOGICZNY DOM”. Enzymatyczne, ekologiczne koncentraty umożliwiają skuteczne: mycie, oczyszczanie, odtłuszczanie, odkamienianie czy udrożnianie ale co najistotniejsze wspomagają proces biodegradacji (rozkładu) trudno biodegradowalnych zanieczyszczeń w szczególności tłuszczów od momentu kiedy trafiają do ścieków w naszych domach. (pkt. 8)
Tym niemniej, posiadając przydomową oczyszczalnię, nadmiar tłuszczów (po pieczeniu, smażeniu…), zawsze lepiej zebrać papierowym ręcznikiem i usunąć do odpadów stałych.

8) Jakie preparaty stosować w gospodarstwie domowym by nie zakłócać pracy przydomowych oczyszczalni?
Dla wspomagania pracy przydomowych oczyszczalni ścieków, a także w celu ochrony środowiska stworzono linię skoncentrowanych bioproduktów

„EKOLOGICZNY DOM”.
W ciągle rozbudowywanej linii dostępne są już następujące biopreparaty:

Żel WC biodegradowalny koncentrat do oczyszczania ubikacji, pisuarów i bidetów. Myje, likwiduje odory, usuwa kamień i osad, także poniżej lustra wody. Oparty na koncentratach kwasów pochodzenia roślinnego, nie zakłóca pracy przydomowych oczyszczalni, nie niszczy oczyszczanych urządzeń.

ENZYFIX koncentrat skutecznie oczyszcza wnętrza pralek, zmywarek, odtłuszcza urządzenia do smażenia frytek. Rozkłada ekologicznie materię organiczną i złogi zalegające w odpływach domowych urządzeń sanitarnych i kanalizacji. Wspomaga oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w przydomowych oczyszczalniach i szambach.

TABLETKI DO ZMYWAREK enzymatyczne, ekologiczne tabletki do zmywania. Rozkładają tłuszcze i resztki jedzenia gromadzące się we wnętrzu zmywarki, usuwają nalot po herbacie i kawie. Dzięki enzymom są skuteczne w niskich temperaturach (40°C lub tryb „eco”), co wpływa na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i wody.
Tabletki wspomagają oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach i szambach.

EKOLOGICZNY ODKAMIENIACZ – płynny koncentrat do usuwania osadów kamienia: z ekspresów ciśnieniowych i przelewowych, czajników do wody, garnków elektrycznych, żelazek parowych, systemowych oraz perlatorów. Koncentrat jest całkowicie biodegradowalny, oparty na bazie naturalnych ekstraktów roślinnych i skoncentrowanych kwasów owocowych. Nie zakłóca pracy przydomowych oczyszczalni ścieków.

EKOLOGICZNY ODKAMIENIACZ ze spryskiwaczem płynny koncentrat do usuwania osadów kamienia zaschniętych zacieków i zabrudzeń: baterii kuchennych, łazienkowych, prysznicowych, wanien, umywalek zlewów i płytek. Pojemnik z dozownikiem spieniającym ułatwia nanoszenie odkamieniacza na oczyszczane elementy. Koncentrat jest całkowicie biodegradowalny, oparty na bazie naturalnych ekstraktów i skoncentrowanych kwasów owocowych. Nie zakłóca pracy przydomowych oczyszczalni ścieków.

KUCHENNA PIANKA DO CZYSZCZENIA, ODTŁUSZCZANIA I ODPLAMIANIA to ekologiczny, enzymatyczny koncentrat oparty na składnikach pochodzenia roślinnego. Dzięki neutralnemu pH nie działa drażniąco, nie niszczy oczyszczanych urządzeń, nie zawiera alergennych składników zapachowych. Spieniający dozownik ułatwia oczyszczanie elementów pionowych. Wspomaga oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych.

EKOLOGICZNY PŁYNNY KONCENTRAT DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ zawarte w koncentracie enzymy rozkładają tłuszcze, biologiczne osady, ułatwiają oczyszczanie naczyń po przypaleniach, Koncentrat likwidując przykre zapachy, oczyszcza kuchenne odpływy i instalacje kanalizacyjne. Wspomaga oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach i szambach.

EKOLOGICZNY PŁYNNY KONCENTRAT DO MYCIA PODŁÓG mieszanina enzymów i substancji powierzchniowo czynnych na bazie surowców naturalnych i niealergizujących olejków eterycznych. Dzięki enzymom koncentrat ma doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające, nadaje się do wszelkiego typu powierzchni. Wspomaga oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych.

BIOLOGICZNY ODTŁUSZCZACZ koncentrat enzymów i wyselekcjonowanych bakterii. Niezwykle skutecznie rozkłada: tłuszcze, smary, białka osadzające się w kuchennych: odpływach, syfonach, kratkach ściekowych i w domowych instalacjach kanalizacyjnych. Wspomaga oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych w przydomowych oczyszczalniach i szambach.

(OH) CLEAN biodegradowalny koncentrat do usuwania trudnych i ekstremalnych zanieczyszczeń. Usuwa: zapieczone nagary, plamy po olejach i smarach, zwęglone i spalone resztki potraw, zjełczałe tłuszcze, zagniłe resztki żywności. Zmywa, oczyszcza, odtłuszcza i likwiduje nieprzyjemne zapachy. (OH) CLEAN jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Nie zawiera: agresywnych substancji korodujących, chloru aktywnego, utleniaczy. Nie zakłóca pracy przydomowych oczyszczalni.

KOMPOSTER-EB enzymatyczno-bakteryjny ekologiczny koncentrat do kompostowania odpadów organicznych. Zawiera wyselekcjonowane mikroorganizmy, immobilizowane enzymy oraz substancje aktywujące proces kompostowania. Przyspiesza biologiczny rozkład odpadów organicznych, skraca do 6-7 tygodni czas uzyskania dojrzałego kompostu. Likwiduje odory powstające w trakcie kompostowania czy składowania segregowanych odpadów organicznych, zmniejsza też objętość kompostowanej czy składowanej biomasy.

BACTI-FLOR biologiczno-mineralny koncentrat do przywracania i stabilizowania równowagi biochemicznej w zbiornikach wodnych. Zapobiega zakwitom, zielenieniu, mętnieniu wody, hamuje wzrost glonów i powstawanie szlamu.

BRT – BIOLOGICZNY REGENERATOR TRAWNIKÓW koncentrat enzymatyczno-bakteryjny do aktywacji, regeneracji i konserwacji osłabionych po zimie, zniszczonych przez suszę czy wypalonych moczem zwierząt trawników.

BRI – BIOLOGICZNY REGENERATOR IGLAKÓW koncentrat enzymatyczno-bakteryjny do regeneracji drzew i krzewów iglastych. Regeneruje chorujące rośliny, zapobiega brązowieniu igieł, zapewnia soczystą zieleń iglaków, utrzymuje optymalny odczyn pH gleby.

9) Jak zapobiegać ewentualnym problemom z rozsączaniem ścieków?
Stosowane w gospodarstwach domowych (często agresywne), środki chemiczne zakłócają procesy mineralizacji, powodując iż na drenaż dopływa często niewystarczająco oczyszczony odciek. By zapobiegać problemom eksploatacyjnym z rozsączaniem ścieków, zalecane jest okresowe oczyszczanie drenaży i studni chłonnych. Koncentrat enzymatyczny ENZYMIX zawiera koktajl immobilizowanych enzymów skutecznie rozkładających tłuszcze i substancje organiczne przedostające się do instalacji rozsączających. Taką “prewencyjną kurację oczyszczającą” warto przeprowadzać co pół roku (wiosną i jesienią) w celu degradacji substancji organicznych migrujących do systemów drenarskich, utrudniających, a nawet blokujących rozsączanie odcieków.

10) Co powoduje i jakie objawy świadczą o niewłaściwej pracy systemów rozsączania?

a) Przedostawanie się do strefy rozsączania nieoczyszczonego odcieku powoduje: rozwój niepożądanych mikroorganizmów, wydzielanie się uciążliwego odoru, narastanie błony biologicznej – prowadząc w efekcie do zapychania się drenażu lub złoża chłonnego.
W przypadku pojawienia się silnego gnilnego zapachu wyraźnie wyczuwalnego z kominków napowietrzająco – odpowietrzających, lub zaobserwowania zalegania cieczy w drenach czy studni chłonnej, należy zastosować BioMax – regenerator niedrożnych drenaży.
BioMax to wysoce efektywny koncentrat pozwalający odblokować niedrożne rozsączanie. Zawiera bardzo wysoką koncentrację specjalnie dobranych kompleksów enzymów i bakterii, rozkładających złogi i tłuszcze osadzające się w drenażu rozsączającym czy studni chłonnej.
W instalacjach w których wcześniej wystąpiły problemy z rozsączaniem odcieków, zalecane jest raz do roku (najlepiej w okresie letnim) prewencyjnie zastosowanie koncentratu BioMax w celu poprawy infiltracji i regeneracji gruntowej obsypki drenów.

b) Kożuch powstający na powierzchni ścieków powoduje odcięcie dostępu tlenu atmosferycznego, co prowadzi do intensyfikacji przemian beztlenowych w zbiorniku gromadzącym ścieki. Odciek z takiego osadnika przedostający się do drenażu czy do studni chłonnej powoduje zatykanie się drenów lub złoża – utrudnia rozsączanie, generuje także uciążliwe odory.
W przypadku pojawienia się kożucha w osadniku wstępnym należy zastosować BioLiT – biologiczny likwidator tłuszczów i kożuchów tłuszczowych.
Działanie preparatu BioLiT polega na biologicznym rozkładzie kożucha powstającego na powierzchni ścieków gromadzonych w zbiornikach wstępnych przydomowych oczyszczalni ścieków czy w szambach. Mieszanina skoncentrowanych kompleksów enzymów i bakterii zawarta w preparacie BioLiT rozkłada tłuszcze i złogi tworzące kożuch. Dodatkowym efektem działania preparatu BioLiT jest likwidacja uciążliwych odorów wydzielających się w trakcie narastania kożucha i zagniwania ścieków.

 

11.) Kilka zasad postępowania dla użytowników przydomowych oczyszczalni. Są one efektem doświadczeń i obseracji wynikających z wieloletniego stosowania preparatów enzymatyczno-bakteryjnych w procesach biodegradacji ścieków.

Czego unikać:

– chemicznych preparatów do WC zawierających chlor aktywny niszczących pożyteczną florę bakteryjną oczyszczalni,
– trudno biodegradowalnych środków czystości do kuchni i łazienek:
– chemicznych odkamieniaczy,
– zawierających fosforany tabletek do zmywarek,
– odplamiaczy,
– agresywnych udrożniaczy spowalniających i paraliżujących pracę oczyszczalni,
– wylewania do zlewu tłuszczu z patelni, frytownic…
– wykonywania kilku prań w ciągu jednego dnia by uniknąć nadmiernej koncentracji fosforanów i detergentów utrudniających pracę pożytecznym bakteriom.
– Proszki warto zastępować nie zawierającymi fosforanów żelami do prania.

O czym pamiętać:

– prewencyjnie warto zwiększać (50 – 100%) cotygodniową dawkę biopreparatu w sytuacji:
– okresowego wzrostu liczby użytkowników (pobyt gości),
– stosowania przez domowników antybiotyków,
– pominięcia tygodniowej dawki biopreparatu,
– silnych mrozów, które mogą spowalniać procesy biodegradacji w oczyszczalni.

© Copyright Biozym®