Oczyszczalnie przydomowe pytania i odpowiedzi

Kożuchy powstające w szambie – czym rozpuścić?

W Gospodarstwach domowych, które nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, problem ścieków rozwiązuje się instalując szambo – bezodpływowy zbiornik na nieczystości lub przydomową oczyszczalnię. Warto wiedzieć, że nawet o najprostsze w eksploatacji szambo, powinno się dbać. 

Przy minimalnym nakładzie sił i środków można skutecznie uniknąć problemów z jego obsługą, znacząco zmniejszyć koszty jego eksploatacji, ograniczyć częstotliwość wywozu nieczystości i zlikwidować uciążliwe odory, tak z szamba jak i z kanalizacji w domu.

Szamba, w których podobnie jak w oczyszczalniach przydomowych stosuje się biopreparaty enzymatyczno-bakteryjne: ENZYBAC®, NEOZYME, CPL-50-G, BIOLIT czy preparaty z linii „EKOLOGICZNY DOM”, wykazują zdecydowaną poprawę warunków ich użytkowania:

  • następuje wyeliminowane uciążliwych odorów z szamba i kanalizacji,
  • ścieki są płynne i nie puchną, 
  • dzięki czemu poprawia się wykorzystanie całej pojemność zbiornika osadowego,
  • ścieki nie zagniwają,
  • zmniejsza się możliwość powstawania kożuchów na powierzchni ścieków,
  • osady z dna szamba ulegają rozłożeniu (degradacji),
  • częstotliwość i koszty wywozu wozami asenizacyjnymi upłynnionych ścieków są mniejsze.

W wyniku czego w szambie powstają kożuchy? 

Używane w kuchni oleje i tłuszcze, biologiczne odpadki, resztki posiłków, złogi i osady z odpływów domowych i kanalizacji należą do grupy nierozpuszczalnych w wodzie naturalnych związków organicznych. Zanieczyszczenia te spływając ze ściekami do szamba powodują powstawanie tłuszczowego kożucha. 

Tworzący się  na powierzchni ścieków kożuch odcina dostęp do szamba atmosferycznego tlenu, niezbędnego w procesach biorozkładu nieczystości. Prowadzi to do zagniwania i puchnięcia ścieków, namnażają się chorobotwórcze mikroorganizmy i bakterie, następuje wydzielanie się uciążliwych dla otoczenia odorów z szamba i z domowej sieci kanalizacyjnej.

Jak zlikwidować kożuch powstały w szambie? 

Wiele dostępnych na rynku chemicznych środków umożliwia likwidację tego problemu, jednakże przyczyniają się one także do niszczenia instalacji kanalizacyjnej, uszkodzenia szamba, wpływają na likwidację korzystnej flory bakteryjnej w ściekach, niezbędnej w procesach rozkładu. Jak głosi jedna z reklam chemiczne środki: „zabijają wszystkie bakterie na śmierć”…

Najprostszym i skutecznym sposobem likwidacji powstałego już kożucha jest jego biologiczny rozkład (degradacja). Umożliwia to biokoncentrat BIOLIT, który skutecznie rozkłada kożuchy tłuszczowe powstające w zbiornikach gromadzących ścieki. Systematycznie stosowany, utrudnia osadzanie się tłuszczów w kuchennych odpływach i instalacjach odprowadzających ścieki, likwiduje też uciążliwe odory. Skutecznie przyczynia się także do poprawy stanu środowiska likwidując bakterie, pasożyty i mikroorganizmy chorobotwórcze. 

Jakie preparaty do szamba zapobiegają powstawaniu kożucha?

Najpopularniejszymi biopreparatami do rozkładu (mineralizacji) i zapobiegania powstawania kożucha w szambie są ekologiczne biopreparaty z dużą zawartością bakterii i enzymów. Najczęściej spotykane na rynku marki wykorzystywane do eksploatacji i konserwacji szamba czy domowych oczyszczalni ścieków to:  ENZYBAC®, NEOZYME,  CPL-50-G,  ENZYMIX czy biopreparaty z linii  „EKOLOGICZNY DOM”.

Niezwykle ważne jest to, że wszystkie w/w preparaty bedąc koncentratami są stosowane niewielkich ilościach zaledwie 25 – 30 gramów raz na tydzień. Na podkreślenie zasługuje też łatwość ich aplikacji – przez WC, kuchenne lub łazienkowe odpływy. 

Miesięczny koszt ich stosowania to zaledwie kilka złotych. Przykładowo kilogramowe opakowanie koncentratu ENZYBAC® stosowane raz na tydzień wystarcza na cały rok.

Regularne stosowanie biopreparatów zaledwie w ciągu kilkunastu dni umożliwia osiągnięcie pożądanego efektu (likwidację kożucha, odorów i upłynnienie ścieków), oraz skutecznie zapobiega powstawaniu tych problemów w przyszłości.

Wymienione koncentraty wydatnie przyczyniają się do poprawy stanu środowiska, nie rozszczelniają i nie niszczą oczyszczanych urządzeń czy instalacji, są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin, skutecznie wspomagają działanie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.