Likwidacja odorów w produkcji zwierzęcej

Likwidacja uciążliwych odorów w produkcji zwierzęcej

LIKWIDACJA  ODORÓW W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Koncentraty enzymatyczno-bakteryjne dzięki dużej zawartości specjalnie dobranych bakterii oraz (dodawanych w fazie produkcji preparatów) enzymów, w pierwszym etapie rozkładają (mineralizują) złożone związki odorogenne, w drugim dzięki bardzo wysokej koncentracji bakterii tlenowych katalizują szybkość i efektywność biochemicznych przemian.

Koncentrat enzymatyczno-bakteryjny AGROZYME – do biodegradacji gnojowicy:
usuwa w 95% odór amoniaku, poprawia warunki zdrowotne zwierząt, utrzymuje gnojowicę w formie płynnej, redukuje wylęg much, likwiduje kożuch powstajacy w zbiornikach gnojowicy, poprawia jej własności nawozowe.

 

Efektem stosowania AGROZYME jest osiągana w ciągu kilku dni praktycznie niemal całkowita likwidacja uciążliwych odorów.

Powstające w wyniku tych procesów związki: dwutlenek węgla, azot i woda z natury rzeczy są, organoleptycznie obojętne dla otoczenia.
Preparaty nie zawierają mikroorganizmów chorobotwórczych ani związków toksycznych, szkodliwych dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

AGROZYME

Koncentrat enzymatyczno-bakteryjny zawiera (dodawane w fazie produkcji) szerokie spektrum immobilizowanych enzymów oraz wysoką koncentrację pożytecznych bakterii.
W pierwszej fazie działania enzymy rozkładają duże cząstki (polimery) substancji organicznych. W drugiej fazie, bakterie zawarte w preparacie kontynuują proces rozkładu, aż do upłynnienia gnojowicy. Proces ten jest kontynuowany w sposób naturalny, gdyż na skutek reprodukcji bakterii, następuje uwolnienie się z nich kolejnych enzymów. Z uwagi jednak na ciągły dopływ kolejnych partii gnojowicy oraz niepożądane czynniki zakłócające powyższe procesy (antybiotyki, środki dezynfekujące – zbyt wysoki lub niski odczyn pH), preparat powinien być stosowany regularnie według zaleceń producenta. Procesy biochemiczne prowadzą do skutecznego rozkładu – niepożądanego w gnojowicy – amoniaku oraz związków odorogennych.

Korzyści stosowania AGROZYME:

– usuwa w 95% nieprzyjemny zapach amoniaku w pomieszczeniach hodowlanych,
– zdecydowanie zmniejsza ryzyko rozwoju mikrooorganizmów chorobotwórczych, larw owadów i pasożytów,
– poprawia warunki bytowania i zdrowie zwierząt (świnie przestają kaszleć),
– pozwala uniknąć tworzenia się twardej skorupy – gnojowica uzyskuje formę płynną,
– ułatwia pompowanie i rozprowadzanie gnojowicy na gruntach,
– korzystnie wpływa na wzrost upraw,
– poprawia strukturę gleby – poprawiając jej żyzność i urodzajność,
– pozwala radykalnie zmniejszyć ilość stosowanych mineralnych nawozów azotowych,
– nie powoduje korozji urządzeń magazynujących gnojowicę,
– działa w szerokim zakresie pH 5,5 – 9,5 (optymalnie 6,5 – 8),
– efekty jego działania można stwierdzić już po 3-4 dniach, jednak w zależności od stanu gnojowicy, czas ten może wydłużyć się do dwóch tygodni,
– jest trwały, jeśli przechowuje się go w suchym pomieszczeniu w temperaturze do 20ºC.

Skuteczność i efektywność działania AGROZYME potwierdziły niezależne badania na zawartość amoniaku i azotu ogólnego wykonane przez Zakład Analizy Wody i Gruntów na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu:

                                                        NNH4 (g/m3)          Azot ogólny
Gnojowica surowa                         3980                                5100
Po 6 tygodniach                             2750                                 4430
Po 12 tygodniach                            1470                                 2520

 

Koncentrat nie zawierają mikroorganizmów chorobotwórczych ani związków toksycznych, szkodliwych dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

 

LITYME.

Koncentrat enzymatyczno-bakteryjny LITYME – do ściółkowej hodowli zwierząt: osusza ściółkę redukuje w 95% odór amoniaku, poprawia warunki zdrowotne zwierząt. Stosowany w hodowlach: bydła, świń, koni, drobiu, królików, norek, lisów, szynszyli, borsuków, jenotów, tchórzy, nutrii. LITYME zdecydowanie przyspiesza proces kompostowania na płycie obornikowej.

Preparat enzymatyczno-bakteryjny Lityme zawiera szerokie spektrum (dodawanych w fazie produkcji) immobilizowanych enzymów oraz wysoką koncentrację pożytecznych bakterii. W pierwszej fazie działania enzymy rozkładają duże cząstki substancji organicznych, w drugiej bakterie zawarte w biopreparacie kontynują proces rozkładu szkodliwych substancji organicznych na proste związki nieorganiczne. W efekcie nastpuje osuszanie ściółki i zdecydowane zmniejszenie odoru amoniaku.

Korzyści stosowania Lityme:

– zdecydowana ok. 95% redukcja odorów i wydzielającego się amoniaku,
– poprawa warunków zdrowotnych zwierząt,
– lepszy wskaźnik konsumpcji i zdecydowana poprawa rezultatów zootechnicznych,
– mniejsze zużycie ściółki dzięki jej osuszaniu,
– biopreparat działa skutecznie w szerokim zakresie pH 5,5-9,5 (optymalnie 6,5 – 8),
– zdecydowanie przyspiesza proces kompostowania na płycie obornikowej,
– zwiększa poziom azotu organicznego w oborniku i gnojówce,
– poprawa właściwości nawozowych,
– jest bezpieczny w użyciu.

Koncentrat nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych ani związków toksycznych, szkodliwych dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

© Copyright Biozym®

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *