Wyświetlanie 1–16 z 25 wyników

ODORY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Odorami najprościej można określić takie własności substancji, związków chemicznych oraz ich mieszanin, które wywołują intensywne, negatywne wrażenia dla naszego węchu.

W mieszkaniach, domach, ogrodach uciążliwe, nieprzyjemne zapachy najczęściej wydobywają się z: ubikacji, umywalek, zmywarek, pralek, zmywarek, odpływów, kratek ściekowych, domowej kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb, pojemników na śmieci, śmietników, oczek wodnych czy kompostowników.

Odory powstają w efekcie procesów rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Jeśli proces ten przebiega bez naszej ingerencji powstają szkodliwe często chorobotwórcze substancje organiczne. W efekcie ich powolnego rozkładu wydzielają się (towarzyszące nam przez długi czas), uciążliwe smrody.

Można jednak temu przeciwdziałać i wspomagać rozkład zanieczyszczeń, tak by uciążliwy fetor został wyeliminowany i nie powstawał.

Najskuteczniejszą, naturalną i ekologiczną metodą pozbycia się problemów z nieznośnymi zapachami jest ich biodegradacja – biochemiczny rozkład szkodliwych substancji organicznych.

Umożliwiają go biopreparaty, które od momentu ich zastosowania niezwykle skutecznie aktywują, przyspieszają i wspomagają procesy mineralizacji czyli rozkładu uciążliwych i odorogennych substancji.
Koncentraty biopreparatów, bo o nich mowa rozkładają zanieczyszczenia w sposób całkowicie eliminujący możliwość powstawania odorów, zgodnie z zasadą: „skuteczniej likwidować przyczyny, niż (będące domeną środków chemicznych) skutki”.

Istota działania biopreparatów sprowadza się do skutecznego rozkładu odorogennych związków organicznych, zanim zaczną wydzielać nieprzyjemne zapachy.

W efekcie ich stosowania szkodliwe substancje organiczne ostatecznie rozkładają się do dwutlenku węgla, wody i prostych związków azotu – czyli substancji całkowicie organoleptycznie obojętnych dla naszego węchu.

Enzymatyczno-bakteryjne Koncentraty firmy Biozym, a także biopreparaty z linii „EKOLOGICZNY DOM” umożliwiają likwidację odorów wydobywających się z domowych instalacji: ubikacji, umywalek, pralek, zmywarek, kuchennych i łazienkowych odpływów czy instalacji kanalizacyjnych. Dają także możliwości skutecznego oczyszczania oczek wodnych, gromadzonej wody deszczowej, rozkładu składowanych czy kompostowanych bioodpadów.

Ekologiczne koncentraty nie niszczą oczyszczanych urządzeń, są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Szczególnie zalecane są do stosowania w przydomowych oczyszczalniach ścieków i w szambach zamiast agresywnych środków chemicznych, dewastujących oczyszczane urządzenia i instalacje kanalizacyjne oraz co najistotniejsze – zakłócających procesy biodegradacji.